Akademi Haber

Akademi Kız Öğrenci Yurdu Aydın


Eskiden Eğitim Nasıldı?


Eskiden Eğitim Nasıldı?


Avrupa dillerinde education olarak ifade edilen kökü , edu+care olan ve asıl anlamı "korumak,gözetmek" olan Türkçeye'de eğitmek olarak çevrilen bir kavramdır.

Eğitim öncelikle insan doğumundan ölümüne kadar süreçte belli yetkinlikler vermeyi hedeflemektedir.
Eğitim çağın ve sosyal koşulların etkisi ile çeşitli dönemlerde çeşitli şekillerde veriliyordu.
 

Eskiden Eğitim Nasıldı?

Eskiden eğitim dediğimiz zaman bilişsel devrimin bir sonraki aşamasından konuyu ele almak gerekiyor. Bilişsel devrimle insanın düşünme ve beyni geliştirme dönemi başlamıştır. Sosyalleşmek ve toplum haline gelmekte bu dönemde ortaya çıkmıştır. İmparatorluklar ve devletlerden önce insanlar göçebe hayat yaşıyorlardı. Onlar için eğitim günlük ihtiyaçlarını karşılayacak yetkinliğe kavuşmalarıydı. Yani;yiyecek yemeğin bulunması ,avlanma, çeşitli tehlikelerden korunma için yaptıkları silahlar vb.

Bir sonraki aşamada her çağın şahit olduğu devrimlerle eğitimde değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. Tarım devrimi ile yerleşik hayata geçen insanlar bilişsel eylemlerini bu sefer tarım ürünlerini nasıl daha iyi yetiştiririz ve nasıl daha iyi mahsul alırız sorusuydu. Eğitim bu noktada da değişim göstermiştir. Bu dönemde artık avlanmaya eskisi kadar ihtiyaç duyulmuyor ve barınma sorunu yaşanmıyordu. Bu sebeple alınan eğitim günlük yaşamdaki ihtiyaçlarla paralel ilerliyordu.Ebeveynler çocuklarına tohumu ve toprağı öğretiyorlardı.
 

 

Sonra Ne Oldu


Toplumsal ve çağları etkileyen devrimlerle gelişen eğitim giderek belli normlara ulaştı. İmparatorlukların ve devletlerin kurulmasıyla ve tarihten bugüne muazzam bir data yani verinin birikmesi ile insanlığın elinde bir bilgi birikimi meydana geldi.Eğitim insana hayat boyu hayatının her alanında kendini gösterebileceği ,yeteneklerini ortaya çıkarabileceği bir süreç olduğu için ve geçmişten bugüne bilgi müthiş bir hızla yayıldığı için eğitim süreci de değişkenlik göstermiştir.
Bugün formel eğitim varken geçmişte informel eğitim hakimdi.
Eskiden yarar sağlayacak bilgi pratik ve deneyimle kazanılırken ,bugün kitaplar ve bir başkalarının deneyimleri ile kazanılıyor.
Muazzam bilgi birikimi ,insanları çok çeşitli yönlerden uyarılara maruz bırakılıyor. Eskiden belli çerçevelerde olan eğitimle insan beyninin belli işlere yoğunlaşması ve o işlerde iyi eğitim alması söz konusu iken bugün durum daha farklı.
 

Eğitimin Değişmeyen Sırrı


Değişmeyen tek şey eğitimin çağa ve sosyal yapıya ayak uydurması.Ve eğitimin insanların yetkinliklerini ortaya çıkarmasıdır.  Her çağda insanlar belli konularda bir başkalarının deneyimlerine muhtaçlardır. İnsanlar bir dönem doğanın onlara öğrettiklerine , bir dönem savaşçıların onlara öğrettiklerine ve bir dönemde kalemin onlara öğrettiklerine ve şuanda da teknolojinin ona öğreteceklerine muhtaçlardır. Eğitim tam anlamıyla bir serüvendir.

 

 

Resimler